Servis motora

Používáním akéhokoľvek (starého či nového) vozidla docháza k zanášaniu motora karbónom (karbónovými úsadeninami), ktorý vzniká vlplyvom pôsobenia vysokého tepla na palivo a mazivo. Prítomnosť karbónu v motore zpôsobí sníženie jeho výkonu a naopak zvýšenie spotreby a emisií. Problém s karbónom v motore možno účinne vyriešit dekarbonizáciou motora.

Dekarbonizácia motora je chemicko-technický postup, pri ktorom docháza k odstráneniu karbónu z motora za pomoci špeciálnych prípravkov a prístrojov. BG prípravky na dekarbonizáciu motora sú špičkou vo svojej triede a sú vyvíjané v spolupráci s výrobcami automobilov Volkswagen, Honda, Mitsubishi, Renault, atd.

Veľkou výhodou dekarbonizácie (v porovnaní s inými spôsobmi údržby motora) je rýchlosť prevedenia celého procesu a predovšetkým pri nej nie je nutné motor rozoberať. Dekarbonizáciu motora svojho auta si môžete nechať urobiť v niektorom z odborných BG servisov, pričom celá procedúra trvá cca hodinu.

Po vykonaní dekarbonizácie motora odporúčame používať BG prípravky každých cca 15 000 km, aby sa zabránilo opätovnému usadzovaniu karbónových usadenín.

Dekarbonizácia motora a pravidelné používanie BG prípravkov odstráni problémy s nepravidelným chodom motora, zníži spotrebu a emisie, zvýši výkon motora a predĺži životnosť katalyzátorov a filtrov pevných častíc.