Chladenie

CHLADENIE

Bez čistenia sa v chladiacom systéme vplyvom pôsobenia rozdielnych teplôt zvyšuje oxidácia chladiacej kvapaliny, ktorá má za následok pokles pH chladiacej kvapaliny. To vytvára tvorbu usadenín, dierovú korózii v bloku motorov a únik chladiacej kvapaliny. Nízke pH pôsobí aj na medené súčasti chladiča. V praxi sa stráži iba bod tuhnutia chladiacej kvapaliny, ale dôležitý faktor pH nie je zvyčajne kontrolovaný. Tým dochádza k poškodeniu súčastí chladiaceho systému a prieniku kvapaliny do motorového priestoru, ktoré je veľmi nebezpečné a môže zapríčiniť bezprostredné poškodenie motora.

Chladiaci systém môžete udržiavať v dobrej kondícii sami ľahkou aplikáciou dvoch prípravkov: BG 546 – unikátny kondicionér chladiaceho systému a BG 511 – prípravok pre utesnenie chladiaceho systému.

Okamžitý účinok výrobkov BG servisu chladiaceho systému.

ÚČINOK VÝROBKOV BG

VYRIEŠI PROBLÉMY

JEDNODUCHÁ APLIKÁCIA
Prípravok aplikujete jednoducho sami

BG 546 UNIVERSAL SUPER COOL

Servis chladiacej kvapaliny - kondicionér

Unikátny kondicionér chladiaceho systému určený pre všetky druhy chladiacich kvapalín. Obsahuje vyváženú kombináciu látok pre spomaľovanie chemických procesov.

BG 511 COOLING SYSTEM SEALER

Servis utesnenia chladiaceho systému

Profesionálny prípravok na utesnenie chladiaceho systému. Špeciálne zloženie vytvára v miestach priesakov pevnú záplatu, zastavuje priesaky v bloku chladiča…

PROFESIONÁLNY SERVIS
Prípravok je nutné aplikovať v odbornom servise

BG 540 COOLING SYSTEM FLUSH

Servis utesnenia chladiaceho systému

Profesionálny výplach chladiaceho systému poskytuje vysokú bezpečnosť a veľmi efektívne čistiace schopnosti v chladiacom systéme. 

BG Xpress™ Cooling System Fluid

Profesionálny patentovaný prístroj na výmenu kvapaliny

BG Xpress ™ FES 200 je malý stroj, ktorý rýchlo a efektívne nainštaluje novú chladiacu kvapalinu pri súčasnom odstraňovaní opotrebovanej chladiacej kvapaliny.