Klimatizácia

Klimatizácia

V systéme klimatizácie sa vplyvom pôsobenia rozdielnych teplôt zvyšuje oxidácia chladivového oleja. To vytvára degradáciu oleja, tvorbu usadenín, nízky výkon klimatizácie a poškodenie kompresora.

Vo výparníku klimatizácie je značná vlhkosť, ktorá je živnou pôdou pre tvorbu plesní, baktérií i alergénov. To spôsobuje zápach klimatizácie a alergické reakcie posádky.

Okamžitý účinok výrobkov BG servisu klimatizácie.

PROFESIONÁLNY SERVIS
Prípravok je nutné aplikovať v odbornom servise

ÚČINOK VÝROBKOV BG

VYRIEŠI PROBLÉMY

BG 701 UNIVERSAL FRIGI-QUIET

Servis klimatizácie - navrátenie výkonu, predĺženie životnosti kompresora, odhalenie únikov

Má viac ako 15 × dlhšiu životnosť ako ostatné mazivá.

BG 697 INTERIOR RENEWAL

Servis výparníku a vzduchových ciest

Prípravok na ošetrenie výparníka klimatizácie, vzduchových ciest a celého vnútorného priestoru vozidla. 

BG 709 FRIGI-CLEAN

Servis výparníka

Nový produkt z rady prípravkov na servis výparníka klimatizácie. Tento veľmi silný produkt je vo forme aktívnej peny, ktorá sa aplikuje priamo na výparník.

BG 704 FRIGI-CHARGE

Servis klimatizácie - odstránenie únikov, doplnenie systému chladivom + mazivom

Automobilová klimatizácia potrebuje pre plný výkon žiadny tlak chladiva a správnu funkčnosť maziva v systéme.