BG 704 FRIGI-CHARGE

BG 704 FRIGI-CHARGE

Servis klimatizácie - odstránenie únikov, doplnenie systému chladivom + mazivom

Automobilová klimatizácia potrebuje pre plný výkon žiadny tlak chladiva a správnu funkčnosť maziva v systéme. Avšak počas času dochádza k úniku tlaku cez tesnenie, O-krúžky a hadice. Unikajúce chladivo obsahuje aj Chladičový olej, ktorého úbytok má za následok zníženú mazaciu schopnosť, vznik opotrebenia kompresora a zníženie chladiaceho výkonu klimatizácie. Predchádza únikom tým, že obnovuje tesniacu schopnosť, renovuje tesnenie a vytvára ochranný film v hadiciach. Unikátne zloženie zo špeciálnych syntetických aditív a vlastného chladiva R-134a zaručuje plný výkon klimatizácie. Je určený pre všetky systémy s chladivom R-134a, kde je odporúčaná viskozita chladivom oleja ISO 46 – 100.

PROFESIONÁLNY SERVIS
Prípravok je nutné aplikovat v servise

BALENIE

59ml balenie na kompletné
a jednorázové použitie