BG 281 ETHANOL FUEL SYSTEM DRIER

BG 281 ETHANOL FUEL SYSTEM DRIER

Servis odstranenia vody z palivového systému

Veľmi efektívne odstraňovač vody z palivového systému. Súčasné pohonné hmoty sú náchylné ku kontaminácii vodou. To vedie k vzniku korózie palivového systému, nepravidelnému chodu motora a rozšíreniu mikroorganizmov, ktoré zanášajú palivové filtre. V zimnom období zapríčiňuje zlé štarty a zamŕzanie systémov. Obsahuje bezpečné a veľmi účinné látky, ktoré absorbujú nežiaduce vodu z paliva, ktorá je následne spálená a odchádza vo forme pary.

DÁVKOVANIE

- Vznetový motor do 3,5 cm 3 - 8 ml prípravku na jeden liter nafty.

- Vznetový motor nad 3,5 cm3 - jedno balenie 355 ml na 200 litrov nafty.

- Jedno balenie 355 ml do palivovej nádrže (max. 70 litrov benzínu).

BALENIE

355ml balenie na kompletné použitie
po častiach alebo jednorázovo