Sací, vstrekovací, EGR systém & spaľovací priestor

SACÍ, VSTREKOVACÍ, EGR SYSTÉM & SPALOVACÍ

PRIESTOR

V spaľovacom priestore, na vstrekovačoch a vo výfukovom priestore sa vplyvom spaľovania paliva a výparov z motorového oleja vytvárajú húževnaté karbónové usadeniny, ktoré obmedzujú výkon motora, znižujú kompresný pomer, zvyšujú emisie a spotrebu paliva. To vedie k vysokej miere opotrebenia súčastí motora, nepravidelného chodu a k výraznému zvýšeniu prevádzkových nákladov.

ÚČINOK VÝROBKOV BG

VYRIEŠI PROBLÉMY

JEDNODUCHÁ APLLIKÁCIA
Prípravok aplikujete jednoducho sami

SADA PRE BENZÍNOVÉ MOTORY + HRDLO ZDARMA

Špeciálna sada prípravkov na dekarbonizáciu olejového a spaľovacieho systému

Teraz môžete použiť špeciálny set prípravkov na dekarbonizáciu olejového a spaľovacieho systému…

BG 212 ETHANOL CORROSION PREVENTER

Servis palivového systému, vstrekovanie

Unikátny prípravok do benzínu a paliva s obsahom etanolu (E85), ktorý stabilizuje palivo v nádrži pred degradáciou, koróziou a vznikom oxidácie po dobu 6 mesiacov…

BG 213 ETHANOL FUEL SYSTEM DEFENDER

Servis spalovacieho a palivového sytému

Unikátna prísada do paliva, ktorá, neutralizuje kyseliny, udržuje palivový, vstrekovací a spaľovací systém bez usadenín, obsahuje špeciálne látky, ktoré stabilizujú palivo v nádrži…

BG 208 44KK

Servis ventilov, vstrekovanie a spaľovacieho systému

Profesionálny prípravok k efektívnemu odstráneniu karbónových usadenín z benzínových motorov. Veľmi efektívne obnovuje výkon vstrekovacieho systému, odstraňuje najhúževnatejšie usadeniny…

PROFESIONÁLNY SERVIS
Prípravok je nutné aplikovať v odbornom servise

BG 206 AIR INTAKE SYSTEM CLEANER

Servis sacieho systému

Špeciálny prípravok, ktorý rýchlo a efektívne odstraňuje nečistoty a ťažké (tvrdé) úsady z tela škrtiacej klapky, zo sacieho potrubia, sediel ventilov, spaľovacieho priestoru…

BG 407 MASS AIR FLOW SENZOR CLEANER

Servis vzduchovej váhy

Profesionálny prípravok špeciálne vytvorený pre absolútne bezpečné a veľmi efektívne odstránenie usadenín zo senzoru váhy vzduchu…

BG 210 FUEL INJECTION SYSTEM CLEANER

Servis vstrekovacieho systému

peciálne zostavená zmes rozpúšťadiel a vysokomolekulárnych disperzantov, ktorá rýchlo, efektívne a bezpečne odstráni karbónové usadeniny zo vstrekovacích dýz…

BG 406 THROTTLE BODY & INTAKE CLEANER

Servis škrtiacej klapky, EGR systému a EGR ventilu

Excelentné prípravok pre efektívne odstránenie karbónových usadenín zo škrtiacej klapky, sanie, ventilu regulácia otáčok a EGR ventilu. Odstraňuje najhúževnatejší usadeniny z EGR ventilu…

BG 211 INDUTION SYSTEM CLEANER

Servis sacieho, spaľovacieho, výfukového a EGR systému

Unikátny prípravok, ktorý veľmi efektívne počas niekoľkých minút odstraňuje všetky usadeniny z EGR systému. Aj úplne nepriechodný EGR systém zbaví všetkých usadenín a navráti mu pôvodný výkon…