BG 206

BG 206 AIR INTAKE SYSTEM CLEANER

Servis sacieho systému

Špeciálny prípravok, ktorý rýchlo a efektívne odstraňuje nečistoty a ťažké (tvrdé) úsady z tela škrtiacej klapky, zo sacieho potrubia, sediel ventilov, spaľovacieho priestoru, výfukového systému, z lambda sondy a katalyzátora. Karbón sa vplyvom chemicko-technickej reakcie premení na plynné skupenstvo a odchádza bezpečne výfukovou cestou. Vždy tento servis ukončite aplikáciou prípravku BG 44K® (no. 208) do palivového systému.

BALENIE

325ml balenie na kompletné
a jednorázové použitie

PROFESIONÁLNY SERVIS
Prípravok je nutné aplikovať v servise