BG 406

BG 406 THROTTLE BODY & INTAKE CLEANER

Servis škrtiacej klapky, EGR systému a EGR ventilu

Excelentné prípravok pre efektívne odstránenie karbónových usadenín zo škrtiacej klapky, sanie, ventilu regulácia otáčok a EGR ventilu. Odstraňuje najhúževnatejší usadeniny z EGR ventilu. Obsahuje špeciálne látky, ktoré pôsobia lubrikačné a antikorozívne, je bezpečný pre katalyzátory a lambda sondy.

BALENIE

191ml alebo 567 ml l balenie na viacnásobné
pravidelné použitie.

PROFESIONÁLNY SERVIS
Prípravok je nutné aplikovať v servise