BG 213 ETHANOL FUEL SYSTEM DEFENDER

BG 213 ETHANOL FUEL SYSTEM DEFENDER

Servis spalovacieho a palivového sytému - BENZÍN

Unikátna prísada do paliva, ktorá, neutralizuje kyseliny, udržuje palivový, vstrekovací a spaľovací systém bez usadenín, obsahuje špeciálne látky, ktoré stabilizujú palivo v nádrži, zabraňuje jeho oxidácii a predchádza vzniku korózie. Je bezpečná pre všetky druhy katalyzátorov, lambda sondy a filtre pevných častíc.

DÁVKOVANIE

Jedno balenie 325 ml do nádrže každých 5 000-7 000 km

BALENIE

325 ml balenie na kompletné
a jednorázové použitie