Automatická prevodovka

AUTOMATICKÁ

PREVODOVKA

Vplyvom striedania teplôt a vysokému zaťažovanie automatickej prevodovky dochádza v mestskej prevádzke k zvyšovaniu teploty ATF kvapaliny. Tým vzniká termálne a oxidačnej degradácie, ktorá vedie k tvorbe usadenín. Usadeniny významne obmedzujú činnosť, výkon a životnosť prevodovky a jej súčastí. To sa vyznačuje zlým radením a nepokojným chodom. Pri bežnom servise automatickej prevodovky dôjde k výmene len cca 80% starej ATF kvapaliny. Zvyšných 20% kvapaliny rýchlo degraduje novo naplnenú ATF kvapalinu. To spôsobuje opotrebovanie súčastí motora, nepravidelný chod a výrazné zvýšenie prevádzkových nákladov.

BG servis automatickej prevodovky zaručuje odstránenie 100% staré kvapaliny. Navyše BG výrobky umožňujú vykonanie profesionálnej dekarbonizáciu automatickej prevodovky, ktorá odstráni usadeniny z celého systému. Túto dekarbonizáciu vykonávajú odborné servisy vybavené profesionálnymi BG prípravky a prístrojmi.

Okamžitý účinok výrobkov BG servisu automatickej prevodovky.

PROFESIONÁLNY SERVIS
Prípravok je nutné aplikovať v odbornom servise

ÚČINOK VÝROBKOV BG

VYRIEŠI PROBLÉMY

BG 106 QUICK CLEAN

Servis výplach automatickej prevodovky

Profesionálny výplach automatickej prevodovky, ktorý veľmi rýchlo a efektívne odstraňuje usadeniny na tele ventila, z priestoru filtra…

BG 310 ATC PLUS

Servis ATF kvapaliny - kondicionér

Profesionálny prípravok do automatickej prevodovky, ktorý niekoľkonásobne zlepšuje vlastnosti nových aj starých kvapalín. 

BG 303 UNIVERSAL SYNTHETIC CVT FLUID...

Servis ATF kvapaliny - kondicionér CVT

Je určený na použitie v nových i použitých tekutinách v remeňovo a reťazovo riadených variáciách (CVT)…

BG PXT/PF5

Profesionálny automatický prístroj pre kompletnú výmenu kvapaliny

Profesionálne, plne automatický prístroj, ktorý v troch krokoch prevedie kompletnú výmenu kvapaliny v automatickej prevodovke.